Image
Image
.

แฟรนไชส์โรงพิมพ์ด่วน-ป้าย พร้อมบริการธุรกิจทุกประเภท

ลงทุน 3,000,000 บาทต่อสาขา
แบ่งเป็น 10 หุ้นๆ ละ 300,000 บาท

บริการพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • เขตละ 1 สาขา รวม 79 สาขา
ตกแต่งพร้อมเครื่องมือ
 • ตกแต่งสถานที่
 • อุปกรณ์เครื่องมือการผลิต
 • ป้ายแฟรนไชส์
 • อบรม
 • ระบบการทำงาน
 • การประชาสัมพันธ์โดย สนญ. ให้ทุกวัน
 • ขนาดพื้นที่ 8x10 เมตร
เงื่อนไขการลงทุน รับปันผล 1% ต่อเดือน
 • ครบ 3 ปีคืนทุน
 • ครบ 3 ปีทำสัญญาต่ออีก 3 ปี
 • ครบ 3 ปีขอบริหารต่อเองเมื่อซื้อครบ 10 หุ้น
Image