วิกฤตสิ่งพิมพ์จากความทันสมัยของโลก Online การพัฒนาของนายฉัตรชัย วิเศษวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและสร้างความเป็นรูปแบบที่ทันสมัยให้กับการบริการสิ่งพิมพ์ ทำให้เป็นโอกาสของผู้ต้องการลงทุนรุ่นใหม่....

วันนี้แม้สิ่งพิมพ์เรื่องของกระดาษจะลดลงจาก 100% เหลือเพียง 10-20% เท่านั้น หนังสือ ใบปลิว หัวจดหมาย ซองจดหมาย ฯลฯ ได้หายไปจากความจำเป็นต้องใช้ แต่ในสิ่งที่หายไปก็ยังมีสิ่งที่จำเป็นต้องมีอยู่ในการทำธุรกิจทุกประเภท โรงพิมพ์ได้ปิดตัวไปกว่าครึ่งและจะปิดอีกมากเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ Online ทุกสิ่งทุกอย่างจากสื่อที่เป็นกระดาษไปอยู่บนโลก Online ทั้งหมด โรงพิมพ์เริ่มหายากมากขึ้น ไม่เพียงพอต่อการลองรับสิ่งพิมพ์จำนวนน้อยและมูลรวมกันในแต่ละพื้นที่หลายล้านบาท บริษัท Q Service Group โดยนายฉัตรชัย วิเศษวงษ์ ได้มองเห็นและมีประสบการณ์ทางด้านสิ่งพิมพ์มากว่า 30 ปี และเริ่มเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบการผลิตและการบริการสิ่งพิมพ์มาตลอด โดยสร้างระบบแฟรนไชส์เป็นโรงพิมพ์ด่วน Q Printing & Business กว่า 6 ปี มูลค่า 3 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิ่งพิมพ์จำนวนมากมาเป็นสิ่งพิมพ์จำนวนน้อยเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ SME รวมทั้งนักธุรกิจทั่วไปซึ่งมีความต้องการเรื่องสิ่งพิมพ์ที่ยังจำเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่ดำเนินธุรกิจมาตลอดเราได้รับทั้งสิ่งที่เป็นปัญหาและสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาตอบสนองความต้องการ เราจึงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กชื่อ Q CO-WORKING SPACE ลงทุนเพียง 1,800,000 บาทเท่านั้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจสามารถลงทุนได้เท่ากับธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ 3,000,000 บาท สิ่งที่ได้....

1. ธุรกิจบริการครบวงจร....

  • รับบริการสิ่งพิมพ์ทุกประเภท-ป้ายโฆษณาทุกชนิด
  • ศูนย์ถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม
  • บริการ Internet
  • บริการส่งพัสดุไปรษณีย์
  • บริการธุรกิจ การจดทะเบียนการค้า ฝากขายบ้าน-ที่ดิน บริการอื่นๆอีกมากมาย
  • บริการจำหน่ายกาแฟสดและเครื่องดื่ม
2. ทำให้เกิดการลงทุนของผู้มองหาการลงทุนที่มีกำไรสูงและมั่นคง และมองเห็นการช่วยเหลือสังคมในการสร้างอาชีพ

3. ผู้ลงทุนไม่ต้องลงแรง บริษัทรับบริหารให้โดยแบ่งผลกำไร 50% หรือเลือกเป็นรับเงินปันผล 12% ต่อปี

.....วันนี้เป็นโอกาสของผู้ต้องการลงทุนน้อยใช้เงินเพียง 1,800,000 บาท ได้มากกว่า ดีกว่า มีรายได้หลายช่องทาง และมั่นคงกว่า.....